УСЛУГИ

   

                   Агенция „АМЕСОС“ -може да Ви съдейства за изготвяне на документи към всички държавни и общински институции , изготвяне на нотариални актове , делба на имоти, пълномощни , данъчни декларации за имоти , оценки на имоти от лицензиран оценител , изготвяне на скици и схеми , молби , жалби , консултации , проекти , изготвяне на документи за социални грижи , годишни данъчни декларации , счетоводство , превод на всички езици, ксерокс , сканиране и др.

тел. 0876 700 107

                            ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

английски , немски , турски , гръцки , френски , испански , руски , италиански , румънски , полски , чешки , словенски , словашки , сръбски , хърватски , македонски , португалски , унгарски , холандски , нидерландски , шведски , украински , албански , персийски , фарси , арабски , естонски , литовски, латвийски , китайски ,японски , корейски , от чужд на чужд и др.

Преводи на всякакъв вид документи – лични,фирмени, специализирани.

тел. 0876 700 107

Comments are closed.